ADENGO 0.5 L

ADENGO 0.5 L

Indeks: 417389021791
270,00 zł
Dostępny. Wysyłka do 3 dni.
0,33l/ha po zasiewie i po wschodach do 2-3 listków kukurydzy
Ilość

Adengo 315 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą. Stosowany doglebowo lub krótko po wschodach rośliny uprawnej,
przeznaczony do zwalczania chwastów prosowatych (chwastnica, włośnice) i jednorocznych
chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.
Zawiera 2 wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne z różnych grup chemicznych.

Zawartość substancji czynnych:
tienkarbazon   metylu  /ester  metylowy  kwasu   4-[[[(4,5-dihydro-3-metoksy-4-metylo-5-okso
-1H-1,2,4-triazol-1-ylo)karbonylo]amino]sulfonylo]-5-metylo-3-tiofenylokarboksylowego   -  90
g/l;
izoksaflutol /5-cyklopropylo-4-(2-metylosulfonylo-4-trifluorometylobenzoilo) izoksazol
(związek z grupy izoksazoli) - 225 g/l


Tienkarbazon   metylu  jest   inhibitorem   syntazy   acetylomleczanowej   (ALS)   blokującej
aktywność   określonego   enzymu   odpowiedzialnego   za   biosyntezę   aminokwasów,   co 
w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie
wzrostu i rozwoju roślin.
Izoksaflutol jest inhibitorem syntezy barwników fotoaktywnych, która powoduje zamieranie
chloroplastów w komórkach roślin.
Środek   działa   systemicznie,   pobierany   jest   zarówno   poprzez   korzenie   a   w   stosowaniu
powschodowym również przez łodygi i liście kiełkujących chwastów. Preparat jest szybko
transportowany w całej rośliny. Po zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub krótko po
wschodach bieleją, przestają rosnąć i zamierają.

 

Dobre uwilgotnienie gleby sprzyja wysokiej aktywności środka w glebie oraz pozwala na
utrzymanie   jego   aktywności   w   możliwie   długim   okresie   czasu.   W   warunkach   suszy
skuteczność   środka   może   być   znacznie   ograniczona   w   wyniku   braku   możliwości
przedostania   się   substancji   aktywnej   do   systemu   korzeniowego   chwastów.   Środek   jest
przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. 
Chwasty   wrażliwe   np.   :  chwastnica   jednostronna,   fiołek   polny,   gwiazdnica   pospolita,
jasnota   purpurowa,   komosa   biała,   przytulia   czepna,   rdest
powojowaty,   rdest   ptasi,   rumian   pospolity,   samosiewy   rzepaku
(kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnice.


II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
kukurydza
Rośliny kukurydzy opryskiwać:
− po siewie ale przed wschodami
− po wschodach, w fazie 1-2liści
Zalecana dawka: 0,33-0,44 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Preparat stosować jeden raz w sezonie.

UWAGI:
1. Wyższą zalecaną dawkę środka należy stosować na polach silnie zachwaszczonych
oraz na glebach cięższych.
2. W przypadku konieczności zwalczania rdestów, przytulii czepnej i jasnoty purpurowej
zaleca się stosować dawkę wyższą 0,44 l/ha.
3. Środek można stosować także w systemie uproszczonej uprawy gleby. Nie wymaga
wymieszania z glebą, nie rozkłada się na świetle, nie ulatnia się.
4. W  przypadku  wystąpienia   silnych   opadów   po  wykonaniu   zabiegu   może   wystąpić
przejściowe bielenie blaszek liściowych kukurydzy. Objawy te szybko mijają i nie mają
wpływu na plon.
5. Po zastosowaniu środka nie wykonywać mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych.
6. W przypadku suszy skuteczność środka może ulec obniżeniu wskutek braku możliwości
przedostania się substancji aktywnej do systemu korzeniowego chwastów

417389021791
Nowy produkt

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło