ZESTAW WIOSENNY FTH INNVIGO

Indeks: FTH
496,80 zł
OPAKOWANIE NA 3 HEKTARY FENOXINN + HERBISTAR + TYTAN
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Pakiet herbicydów marki INNVIGO do zwalczania większości chwastów dwuliściennych, miotły zbożowej, owsa głuchego, wyczyńca w zbożach ozimych

ZESTAW do sporządzania mieszanin na 3ha w skład którego wchodzi: FENOKINN 110 EC 2x1l + TYTAN 75 SG 2x90g + HERBISTAR 200 EC 1l
Wszystko zapakowane w estetyczny fabryczny karton

FENOXINN 110 EC  SKUTECZNY W WALCE Z MIOTŁĄ ZBOŻOWĄ, OWSEM GŁUCHYM I WYCZYŃCEM W ZBOŻACH!!!! Fenoxinn 110 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym. Fenoxinn 110 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych. Fenoxinn 110 EC niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia. Miotła zbożowa jest najlepiej zwalczana w fazie od 2 do 8 liści. Zawartość substancji czynnych: fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l) Korzyści: niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia, mocny fundament w zwalczaniu miotły, owsa głuchego i wyczyńca w zbożach, w roślinie przemieszcza się do stożków wzrostu pędów i korzeni, powodując hamowanie rozwoju chwastów, działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania . Stosowanie środka: Termin stosowania: oprysk wykonać na wiosnę, od początku krzewienia do fazy 1 kolanka zbóż (BBCH 20-31). Stosowanie herbicydu pojedynczo: Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime. Chwasty wrażliwe: wyczyniec polny Chwasty średniowrażliwe: miotła zbożowa Pszenica jara, jęczmień jary Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, owies głuchy Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha. Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha Liczba zabiegów: 1. Stosowanie w mieszankach zbiornikowych: W celu rozszerzenia spectrum zwalczanych chwastów o chwasty dwuliścienne środek Fenoxinn 110 EC stosować w mieszaninie ze środkami: Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/ Triben Super 50 SG lub Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/Herbistar 200 EC Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik polny, przytulia czepna, tasznik pospolity, wyczyniec polny Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski Chwasty średnioodporne: miotła zbożowa Pszenica jara, jęczmień jary Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, owies głuchy, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest szczawiolistyny (rdest kolankowy), żółtlica drobnokwiatowa Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przetacznik perski Maksymalnazalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Fenoxinn 110 EC - 0,5 l/ha+ Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/Triben Super 50 SG - 25 g/ha+ Galaper 200 EC/ Fluroherb 200 EC/ Herbistar 200 EC - 0,40 l/ha. Liczba zabiegów: 1. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Okres karencji: nie dotyczy.
 

Herbicyd TYTAN 75 SG jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych w wodzie przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym. TYTAN 75 SG to dwie wyjątkowo skuteczne i znakomicie uzupełniające się substancje aktywne, które połączone w nowoczesnej formulacji SG, tworzą herbicyd bezpieczny dla zbóż od najwcześniejszych faz rozwojowych, który błyskawicznie wnika do zielonych części chwastów. Zawartość substancji czynnej: tifensulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 68,2% (682 g/kg) metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 6,8% (68 g/kg) SKUTECZNOŚĆ – błyskawiczne wnika do zielonych części chwastów, przemieszcza się systemicznie. Zwalcza miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne już w temperaturze 5-6 °C. Do stosowania powschodowego wiosną, a także we wczesnych zasiewach zbóż. BEZPIECZEŃSTWO – bezpieczny dla rośliny uprawnej od najwcześniejszych faz rozwojowych – stosowanie już od fazy 3. liścia zbóż ozimych. SELEKTYWNOŚĆ – produkty zawierające metsulfuron i tifensulfuron metylu posiadają rejestracje w pszenicy ozimej, pszenżycie, życie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej oraz pszenżycie jarym. ELASTYCZNOŚĆ – może być stosowany z innymi herbicydami co zwiększa skuteczność przy dużym nasileniu chwastów. Na przykład przy zwalczaniu przytuli partnerem może być fluroksypyr, a do zwalczania miotły zbożowej izoproturon lub chlorotoluron. KOMFORT – formulacja SG to natychmiastowe rozpuszczenie herbicydu w opryskiwaczu. Przygotowanie cieczy roboczej jest prostsze, a mycie opryskiwacza jest łatwiejsze i oszczędniejsze. DZIAŁANIE NA CHWASTY TYTAN 75 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany jest poprzez liście oraz częściowo przez korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Pełen efekt chwastobójczy środka widoczny jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie rosnące chwasty, znajdujące się w fazie 2-6 liści właściwych. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka TYTAN 75 SG jest szybsze, natomiast w warunkach niskich temperatur (około 6°C) zniszczenie chwastów dwuliściennych następuje po około 3 tygodniach, a miotły zbożowej nawet do 6-9 tygodni. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5°C. Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. Chwasty średniowrażliwe: przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski. STOSOWANIE ŚRODKA Pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 90 g/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 70-90 g/ha. Większą dawkę stosować w przypadku nasilonego występowania miotły zbożowej, przetaczników oraz do zwalczania chwastów występujących w dużym nasileniu lub w starszej zaawansowanej fazie rozwojowej. Termin stosowania: w pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy 1-go kolanka (BBCH 21-30). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste W pszenicy ozimej, w warunkach niesprzyjających działaniu środka TYTAN 75 SG (susza, niska temperatura) zaleca się dodawanie do zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego ASYSTENT+ 90 EC w dawce 0,1 l/ha. W życie ozimym i pszenżycie ozimym środek TYTAN 75 SG stosować zawsze z dodatkiem adiuwanta Partner+ w dawce 0,5 l/ha. W celu podniesienia skuteczności w zwalczaniu chwastów w uprawie żyta ozimego i pszenżyta ozimego zaleca się stosowanie środka TYTAN 75 SG łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w dawce: TYTAN 75 SG 70 g/ha + GALAPER 200 EC/FLUROHERB 200 EC/HERBISTAR 200 EC 0,25 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha. NASTĘPSTWO ROŚLIN Rośliny uprawne inne niż zboża mogą być wrażliwe nawet na znikomą pozostałość środka w glebie. Przed siewem lub sadzeniem rośliny następczej należy wykonać orkę na głębokość minimum 10 cm. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji traktowanej środkiem TYTAN 75 SG, po wykonaniu orki można uprawiać tylko i wyłącznie zboża. Po zbiorze pszenicy ozimej, żyta ozimego i pszenżyta ozimego do odchwaszczania, których użyto środka TYTAN 75 SG, uprawiać można jedynie zboża ozime lub rzepak ozimy. Nie należy uprawiać rzepaku ozimego jako rośliny następczej po zbiorze pszenicy ozimej traktowanej środkiem TYTAN 75 SG, jeśli po jego zastosowaniu w terminie wiosennym wystąpiła długotrwała susza. W następnym roku kalendarzowym uprawiać można na tym samym stanowisku wszystkie inne gatunki roślin uprawnych. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA Środek zawiera w swoim składzie dwie substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności niektórych gatunków chwastów należy ograniczyć stosowanie herbicydu do jednego zabiegu w okresie wegetacji pszenicy ozimej, a także unikać corocznego stosowania herbicydów z grupy pochodnych sulfonylomocznika na tym samym polu. Silny opad deszczu wcześniej niż po 4 godzinach od zabiegu może obniżyć skuteczność działania środka. Środek rozkłada się szybciej w glebie w warunkach dobrego uwilgotnienia, wyższej temperatury oraz niższego pH. Środka nie stosować: na glebach lekkich o pH wyższym niż 7,5, na zamarzniętą lub pokrytą śniegiem powierzchnię pola, na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, zastoiska wodne, szkodniki, choroby oraz na rośliny wykazujące objawy niedoboru składników odżywczych, w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych, łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie. 5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach, wylewania resztek cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia sprzętu w miejscach zasięgu korzeniu roślin.

 

HERBISTAR 200 EC to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, występujący w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluroksypyr zaliczana jest do grupy O. Zawartość substancji czynnej: fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 200 g/l (19,9%) DZIAŁANIE NA CHWASTY HERBICYD zawiera substancję czynną zaliczaną do grupy inhibitorów wzrostu i rozwoju zwana sztucznymi auksynami lub sztucznymi regulatorami wzrostu. W roślinie powoduje zakłócenia procesu podziału komórek. Środek pobierany jest przez liście, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując deformację i zahamowania wzrostu i w efekcie końcowym zamieranie chwastu. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-10 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju. Środek stosować podczas dobrej pogody, w okresie intensywnego wzrostu chwastów. Zastosowanie pojedyncze Dawka: 0,6 l/ha Chwasty wrażliwe chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne Chwasty średniowrażliwe fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna Chwasty odporne przetacznik perski, samosiewy rzepaku Dawka: 1,0 l/ha Chwasty wrażliwe chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne Chwasty średniowrażliwe fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku Mieszanina zbiornikowa: HERBISTAR 200 EC w dawce 0,25 – 0,6 l/ha + GALMET 20 SG w dawce 20 g/ha lub HERBISTAR 200 EC w dawce 0,25 – 0,6 l/ha + PRIMSTAR 20 SG w dawce 20 g/ha lub HERBISTAR 200 EC w dawce 0,25 – 0,6 l/ha + SUPERHERB 20 SG w dawce 20 g/ha Chwasty wrażliwe chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota Chwasty średniowrażliwe purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne STOSOWANIE ŚRODKA Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime Termin stosowania: środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji do fazy 2-ego kolanka (do BBCH 32). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 – 1,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w zbożach ozimych (fiołek polny, jasnota purpurowa) środek HERBISTAR 200 EC można stosować łącznie ze środkiem GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG w dawce: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: HERBISTAR 200 EC – 0,6 l/ha + GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG – 20 g/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: HERBISTAR 200 EC 0,4 – 0,6 l/ha + GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG – 20 g/ha. Jęczmień jary Termin stosowania: środek stosować w fazie krzewienia (BBCH 21 – 29). W uprawach jęczmienia jarego stosować środek HERBISTAR 200 EC w mieszaninie ze środkiem GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: HERBISTAR 200 EC – 0,4 l/ha + GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG – 20 g/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: HERBISTAR 200 EC 0,25 – 0,4 l/ha + GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 – SG 20 g/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek HERBISTAR 200 EC rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, za wyjątkiem warzyw korzeniowych i bulwiastych. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę. W tym samym sezonie wegetacyjnym po zbiorze rośliny uprawnej można uprawiać wszystkie rośliny uprawne, za wyjątkiem warzyw korzeniowych i bulwiastych. Po zastosowaniu środka HERBISTAR 200 EC w mieszaninie zbiornikowej ze środkiem Galmet 20 SG lub Primstar 20 SG lub Superherb 20 SG w przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji, w tym samym sezonie wegetacyjnym po wykonaniu orki na głębokość 10 cm można uprawiać zboża jare i zboża ozime. W tym samym sezonie wegetacyjnym po zbiorze rośliny uprawnej można uprawiać zboża jare i zboża ozime. W kolejnym sezonie wegetacyjnym można uprawiać wszystkie gatunki roślin uprawnych, z wyjątkiem upraw korzeniowych i bulwiastych. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary – 21 dni. Środek najlepiej działa w temperaturze 15-20°C. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C. Skuteczność działania środka może obniżyć wystąpienie deszczu do 1 godziny od wykonania zabiegu. Strategia zarządzania odpornością W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą: postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin, stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów, dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości, stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania), stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej, dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów, używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp., używać kwalifikowanego materiału siewnego, czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska, informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów, w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia. 2. Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej chwastów i gatunków chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, w przypadku silnego zachwaszczenia pola fiołkiem polnym, jasnotą purpurową, maruna bezwonną i samosiewami rzepaku. 3. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C. 4. W przypadku stosowania mieszaniny zbiornikowej HERBISTAR 200 EC + GALMET 20 SG, HERBISTAR 200 EC + PRIMSTAR 20 SG lub HERBISTAR 200 EC + SUPERHERB 20 SG do zbiornika opryskiwacza nie należy dodawać żadnych środków wspomagających. 5. Środka nie stosować: na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki. w temperaturze powyżej 22°C. 6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

FTH
Nowy produkt

Nowa rejestracja konta

Akceptuję Regulamin serwisu Supreo i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Euro Trade Company NIP: 7441789486 udostępnionych przeze mnie danych osobowych na warunkach opisanych w Polityce Prywatności. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia.

Zgody udzielone firmie Supreo (Euro Trade Company, NIP: 7441789486)   w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane w dowolnym czasie, poprzez kontakt tel. +48 89 648 63 88  lub email  biuro@supreo.pl  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem danych osobowych udostępnionych w formularzu jest Euro Trade Company, NIP: 7441789486, Karaś 44a, 14-200 Iława na warunkach opisanych w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od sklepu Supreo (Euro Trade Company, NIP: 7441789486) informacji handlowych, w tym cyklicznego newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany w niniejszym formularzu adres poczty elektronicznej.

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego lub zresetuj hasło