PLONVIT NITRO 15KG INTERMAG NPK 31/12/10

PLONVIT NITRO 15KG INTERMAG NPK 31/12/10

Indeks: 428840926197
155,00 zł
Brak na magazynie. Zadzwoń
Ilość

PLONVIT NITRO to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także wykorzystywany do sporządzania pożywki przeznaczonej do fertygacji upraw w gruncie. 

PLONVIT NITRO skutecznie odżywia rośliny, intensyfikuje fotosyntezę, wspomaga prawidłowy wzrost i rozwój organów wegetatywnych

i generatywnych. Jest szczególnie polecany w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na azot – zwłaszcza w okresach intensywnego wzrostu i rozwoju roślin, a także w warunkach stresowych dla roślin. 

PLONVIT NITRO stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach dokarmiania dolistnego poszczególnych gatunków roślin, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe. W nawozie PLONVIT NITRO zastosowano Technologię INT, która sprawia, że nawóz jest wyjątkowo skuteczny. 
Składniki g/kg % (m/m)
Azot (N) całkowity 310 31,0
azot (N) amidowy (NH2) 310 31,0
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 120 12,0
Tlenek potasu (K2O) 100 10,0
Tlenek magnezu (MgO) 1,0 0,10
Trójtlenek siarki (SO3) 21 2,1
Bor (B) 0,30 0,030
Kobalt (Co) 0,01 0,001
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 0,30 0,030
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 1,50 0,150
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 0,70 0,070
Molibden (Mo) 0,02 0,002
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 0,70 0,070
Tytan (Ti) 0,01 0,001
Zastosowana w nawozie PLONVIT NITRO technologia INT zwiększa szybkość i efektywność pobierania, przemieszczania oraz przyswajania składników pokarmowych i substancji stymulujących w roślinie. Efekty te uzyskuje się dzięki odpowiednio opracowanym komponentom pochodzenia organicznego.
 1. ZABIEGI DOLISTNE
  W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować PLONVIT NITRO w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

  PLONVIT NITRO stosować w terminach i dawkach przedstawionych poniżej (tabela).
  Wyszukiwanie zaleceń dla poszczególnych gatunków ułatwia menu Wybór uprawy.
 2. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w gruncie, w podłożach torfowych i ziemiach ogrodniczych (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
  Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin, wyniki analiz chemicznych wody stosowanej do fertygacji i gleby (podłoża), a także warunki pogodowe.
  PLONVIT NITRO stosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu 0,03–0,2% (0,3–2,0 kg nawozu w 1000 litrach pożywki gotowej do użytku).
  Stosując PLONVIT NITRO w pożywce wraz z innymi nawozami nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w dawkowanej pożywce.
  Przygotowując roztwory stężone, dawkę nawozu należy proporcjonalnie zwiększyć.
  Roztwory stężone nawozów PLONVIT NPK sporządzać w innym zbiorniku niż roztwór stężony nawozu wapniowego.

Ad.1. Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.

PSZENICA OZIMA
Liczba zabiegów: 2–4. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień:

◇/◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

2–5 kg/ha

Wiosna:

◆ krzewienie (BBCH 22–29)

2–5 kg/ha
◆ wzrost źdźbła (BBCH 30–39) 2–5 kg/ha

◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51–73) z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane

2–5 kg/ha

PSZENICA JARA
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – krzewienie (BBCH 13–29)

2–5 kg/ha

◆ wzrost źdźbła (BBCH 30–39)

2–5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51–73) z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane 2–5 kg/ha
PSZENŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 2–4. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień

◇/◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

2–5 kg/ha
Wiosna
◆ krzewienie (BBCH 22–29)
2–5 kg/ha
◆ wzrost źdźbła (BBCH 30–39) 2–5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51–73) z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane 2–5 kg/ha
PSZENŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – krzewienie (BBCH 13–29)

2–5 kg/ha

◆ wzrost źdźbła (BBCH 30–39)

2–5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51–73) z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane 2–5 kg/ha

JĘCZMIEŃ (PASZOWY) ozimy
Liczba zabiegów: 2–4. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◇/◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

2–5 kg/ha

Wiosna
◆ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)

2–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49)

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–75) 2–5 kg/ha

JĘCZMIEŃ (PASZOWY) jary
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32) 

2–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49)

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–75) 2–5 kg/ha
JĘCZMIEŃ (BROWARNY) ozimy
Liczba zabiegów: 1–2. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień:

◇/◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

2–5 kg/ha

Wiosna:

◆ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)

2–5 kg/ha
JĘCZMIEŃ (BROWARNY) jary
Liczba zabiegów: 1. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32) 2–5 kg/ha

ŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 1–4. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◇/◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

2–5 kg/ha

Wiosna
◆ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)

2–5 kg/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia (BBCH 39–51)

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73) 2–5 kg/ha
ŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 1–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32)

2–5 kg/ha

◇ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia (BBCH 39–51)

2–5 kg/ha
 koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73) 2–5 kg/ha

OWIES
Liczba zabiegów: 1–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

2–5 kg/ha

◇ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego (BBCH 30–39)

2–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73) 2–5 kg/ha

RZEPAK ozimy
Liczba zabiegów: 2–4. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◇/◆ faza 4.–5. liścia (BBCH 14–16) 

Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin.

2–5 kg/ha

Wiosna
◆ po wiosennym ruszeniu wegetacji, wzrost pędu głównego (BBCH 30–36)

2–5 kg/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia (BBCH 50–61)

2–5 kg/ha
◇ pełne kwitnienie na pędzie głównym (początek opadania płatków) – do początku rozwoju łuszczyn (BBCH 65–73) 2–5 kg/ha

RZEPAK jary
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego (BBCH 14–31) 2–5 kg/ha
◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia (BBCH 50–61) 2–5 kg/ha
◇ pełne kwitnienie na pędzie głównym (początek opadania płatków) – do początku rozwoju łuszczyn (BBCH 65–73) 2–5 kg/ha

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

2–5 kg/ha

◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33)

2–5 kg/ha
◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53) 2–5 kg/ha

LEN
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

2–5 kg/ha

◆ początek wzrostu pędu – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35)

2–5 kg/ha
◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–53) 2–5 kg/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście

2–5 kg/ha

◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)

2–5 kg/ha
◇ rozwój źdźbła – do początku rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem 2–5 kg/ha

BURAK CUKROWY
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4–6 liści (BBCH 14–16)

2–5 kg/ha

◆ faza 8 liści – do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31)

2–5 kg/ha
◇ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35) 2–5 kg/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 2–3. Optymalna ilość cieczy użytkowej: 200–300 l/ha
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16)

2–5 kg/ha

◆ rozwój pędów bocznych – zakrycie międzyrzędzi (BBCH 21–39)

2–5 kg/ha
◇ rozwój bulw (BBCH 40–45) 2–5 kg/ha
428840926197
Nowy produkt

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło